MembersPRIIMEK IN IME

E-MAIL

AGREŽ Dunja

 

ANŽUR Barbara

 

AVGUŠTIN Bojana

 

BIZJAK Lidija

 

BLINC PESEK Marjeta

psih.ord.r@siol.net

BOŽIČ VANJA

vanja.bozic2@gmail.com

ČRV Katarina

 

DOLNIČAR Breda

breda.dolnicar@psih-klinika.si

FILIPIČ BOJAN

filipic.bojan@siol.net

FURLAN Mirjana

mirjana.furlan@gmail.com

GABERŠEK VESNA

vesna.gabersek@gmail.com

GORJANC Tatjana

 

GRADIŠAR Cveto

 

HROVATIČ Klelija

 

ILIN Biserka

biserka.ilin@gmail.com

IZTOK Jan

 

JELIČIČ Aleksandra

 

JOGAN Ettore

joganettore@hotmail.com

JOVANOVIĆ Predrag

predrag.jovanovic@ri.t-com.hr

KOGOVŠEK Branko

 

KORBAR Jožica

 

LAVRENČIČ KATIĆ Anita

anitkica@gmail.com

LOGOŽAR PERKOVIČ Dušanka

pbo.logozarperkovic@siol.net

LOTRIČ CERAR Marta

cerar.lotric@siol.net

LOVŠE Vida

lovse.vida@gmail.com

MEDVED Kaja

kajamedved@gmail.com

MIHOCI Janja

janjamihoci@gmail.com

MOHAR URŠA

 

MRAK Marija

marija.mrak@lj-kabel.net

PEREC MAJA

 

PEROVŠEK ŠOLINC Nada

nadape@siol.net

PETEK Alenka-Helena

helena.petek@gmail.com

PETEK Jožica

jozica.petek@psih-klinika.si

POTOČNIK Saša

 

PUKL GABROVŠEK Vita

 

RADOVANOVIČ Mirjana

mirjana.radovanovic@psih-klinika.si

STAMOS Vladislava

 

STAROVASNIK Barbara

 

STRBAD MATEJA

 

ŠKODLAR Borut

borut.skodlar@psih-klinika.si

TAŠKAR Branka

 

TROHA Daša

 

VUGA NATAŠA

 

ZUPAN Tanja

tanja.uslakar@gmail.com

ZZ FAGANELJ BUT

metka.fbut@gmail.com

ŽAGAR DUŠAN

 

POVALEJ TILKA