Dejavnost

V okviru neprofitnega društva International society for psychological treatment of psychosis (ISPS) Slovenija že nekaj let potekajo kratkotrajne in dolgotrajne skupine namenjene bolnikom s psihozo. V okviru društva od ustanovitve potekajo izobraževalne in raziskovalne aktivnosti vključevanja in uporabe psihoterapevtskih metod v integriranem modelu zdravljenja psihoz.

 

Bolnika s psihozo moramo obravnavati  celostno, kar pomeni, da moramo upoštevati biološke in socialne razsežnosti bolezni in njihov pomen za vsakega posameznega bolnika. Pomemben je individualni pristop k zdravljenju, kar pomeni, da za vsakega posameznega bolnika izdelamo načrt zdravljenja in rehabilitacije glede na njegove značilnosti in potrebe.

 

Vsaka celostna obravnava bolnika s psihozo, še zlasti pa bolnika z rezistentno obliko shizofrenije, zahteva poznavanje različnih terapevtskih pristopov in tehnik, timsko delo in uporabo različnih vzvodov pomoči v različnih okoljih. Učinkovitost takšnega pristopa je še posebej velika pri bolnikih z neugodnim potekom bolezni. Uporaba ustreznih nemedikamentoznih oblik pomoči je zelo pomembna in nudi osnovo za zaupanje, terapevtski odnos.