18. STROKOVNO SREČANJE ISPS SLOVENIJA

30.09.2022

 

 

18. srečanje ISPS Slovenija

 

Povezava sodobnih znanosti in vloga travme pri razvoju psihoz

 

30. 9. 2022 in 1. 10. 2022, Hotel Lovec, Bled

 

Program:

Petek, 30. september 2022

 

12:00 – 13:15 

Registracija 

 

13:15 – 13:30 

Pozdrav udeležencem

 

13:30 – 14:15   

Bojana Avguštin Avčin: Travma - dejavnik tveganja za razvoj psihoze?

 

14:15 – 15:00 

Borut Škodlar:  Čustvena (ne)navezanost, transformativne izkušnje in psihoterapija psihoz

 

15:00 – 15:30 

Odmor s kavo in prigrizkom

 

15:30 – 16:15 

Mirjana Radovanovič: Travma in psihoza v transakcijski analizi

16:15 – 16:45 

Satelitski simpozij Lundbeck Pharma d.o.o.

16:45 – 17:30 

Odmor

 

17:30 – 19:00 

Primeri v srednji skupini:

1. Hospitalna skupina z elementi psihodrame: Brane Kogovšek, Nike Marič, Polonca Vidrih, Erna Zornjić, vodi Jožica Petek

2. Psihoza in travma: Silva Demšar, Liam Korošec Hudnik, Nejc Kikelj,

vodi Nada Perovšek Šolinc

 

20:00      

Večerja

 

 

 

 

Sobota, 1. oktober 2022

 

09:00 – 09:45 

Slađana Štrkalj Ivezić: Principles of recovery and respect for human rights in the prevention of traumatization of people diagnosed with psychosis

 

09:45 – 10:30

Branko Brinšek: Povrniti si realitetno kontrolo

 

10:30 – 11:15  

Andrea Užmah Kučina: Upanje

 

11:15 – 12:00 

Odmor

 

12:00 – 13:15 

Refleksije v veliki skupini: vodi Kaja Pavlin

 

13:15 – 14:15 

Kosilo

14:15 – 15:15 

Skupščina članov in volitve v organe ISPS Slovenija

15:15 

Zaključek srečanja

         

 

 

Kotizacija znaša 150 €, za člane društva 100 €, za specializante 75 €, ter zajema udeležbo na strokovnem srečanju, zbornik predavanj in pogostitev. Letna članarina društva je 50 €, vključuje nižjo kotizacijo tudi na mednarodnih kongresih društva ISPS ter 3 izvode revije Psychosis.

Pri Zdravniški zbornici Slovenije poteka postopek za pridobitev kreditnih točk.

Prijave pošljite najpozneje do 26.9.2022 na elektronski naslov: info@isps.si

 

 

Sponzorja srečanja sta Krka d.d. in Lundbeck Pharma d.o.o.