17. STROKOVNO SREČANJE ISPS SLOVENIJA

01.10.2021

 

Strokovno srečanje ISPS Slovenija 2021

 

Različni pristopi v terapiji oseb s psihozo


1. oktober 2021, hotel Radisson Blu Plaza, Ljubljana

 

 Program:

 

Petek, 1. oktober 2021


 

13:30 – 13:45 

Registracija 

 

 

13:45 – 14:00 

Pozdrav udeležencem  

 

 

14:00 – 14:30   

Bojana Avguštin Avčin, Borut Škodlar, Aleksandra Jeličič: Obravnava bolnikov s psihozo - psihodinamski pristop

 

 

14:30 – 15:00 

Mirjana Radovanović: Obravnava pacientov s psihozo v transakcijski analizi

 

 

15:00 – 15:30 

Odmor

 

 

15:30 – 16:00 

Barbra Petarka: KVT in psihoza: obravnava po principih Terapije sprejemanja in predanosti

 

16:00 – 16:20 

Satelitski simpozij Lundbeck Pharma

 

16:30 – 17:45 

Prikaz primerov:

1: Brane Kogovšek in Andrea Užmah Kučina, vodi Nada Šolinc

2: Mirjana Delić in Bojan Varjačič Rajko, vodi Mirjana Radovanović

 

 

17:50 – 18:30 

Skupščina

 

 

18:45      

Zaključek srečanja in večerja

 

       

  

Pokrovitelja srečanje sta Lundbeck Pharma d.o.o. in Krka d.d.

 

Kotizacija znaša 50 €, za člane društva pa 30 €. Kotizacija zajema udeležbo na strokovnem srečanju, zbornik prispevkov srečanja v elektronski obliki, kavo s prigrizkom ob odmoru in večerjo po zaključku srečanja, če bo epidemiološka situacija to omogočala.

Pri Zdravniški zbornici Slovenije poteka postopek za pridobitev kreditnih točk.

 

Prijave pošljite na elektronski naslov: info@isps.si najpozneje do 27.9.2021.

 

Organizator bo upošteval vse ukrepe za preprečevanje okužbe, ki bodo v času srečanja veljavni in potrebni. Trenutno to pomeni, da bo ob registraciji preverjen PCT pogoj. Spremenjena epidemiološka situacija lahko vpliva na spremembo programa.