15. STROKOVNO SREČANJE ISPS SLOVENIJA

21.09.2018

 

15. srečanje ISPS Slovenija: Bolnik s psihozo in sprememba


21. in 22. september 2018, hotel Kompas, Bled

 


Program:

Petek, 21. september 2018

 

12:00 – 13:15 

Registracija 

 

13:15 – 13:30 

Pozdrav udeležencem in uvod: Vita Pukl Gabrovšek

v.d. predsednice ISPS Slovenija

 

13:30 – 14:15   

Slađana Štrkalj Ivezić: Promjena kao prilika ili bariera

 

14:15 – 15:00 

Mirjana Radovanovič: Različni odtenki spremembe

 

15:00 – 15:30 

Odmor s kavo

 

15:30 – 16:15 

Ivan Urlić: Moždana plastičnost i promjenjljivi uvjeti: pacijenti s psihozom i njihova sposobnost suočavanja s promjenama u kliničkom radu

16:15 – 17:00 

Satelitski simpozij generalnega sponzorja (Krka)

17:00 – 17:30 

Odmor s kavo

 

17:30 – 19:00 

Primera v diskusijskih skupinah (vodita Mirjana Radovanovič in Borut Škodlar)

Branko Kogovšek, Breda Dolničar: Slabo ni nujno slabo

Barbra Petarka: Sprememba kognicije in vedenja psihotičnega pacienta med suportivno kognitivno vedenjsko terapijo

 

20:00      

Večerja

 

 

 

 

Sobota, 22. september 2018

 
   

09:00 – 09:30 

Silva Demšar: Psihoza in sprememba pri psihiatru

 

09:30 – 10:10 

Satelitski simpozij (Janssen)

 

10:10 – 10:30  

Bojana Avguštin Avčin: predstavitev knjige 

 

10:30 – 11:00 

Odmor s kavo

 

11:00 – 11:30 

Jana Pogorevc: Spremembe in proces opazovanja otroka

 

11:30 – 11:50 

Satelitski simpozij (Lundbeck Pharma)

 

12:00 – 13:15 

Velika skupina (vodi Ivan Urlić)

13:15 – 14:15 

Kosilo

14:15 – 15:15 

Volilna skupščina in zaključek srečanja

             

 

Glavni pokrovitelj srečanja je Krka d.d., ostali sponzorji so Lundbeck Pharma d.o.o., Lek d.d., Johnson & Johnson d. o. o. Janssen

Kotizacija znaša 120 €, za člane društva 80 €. Letna članarina društva je 50 € in vključuje nižjo kotizacijo tudi na mednarodnih kongresih društva ISPS ter 3 izvode revije Psychosis.

Pri Slovenskem zdravniškem društvu poteka postopek za pridobitev kreditnih točk.

 

Prijave pošljite na elektronski naslov: info@isps.si