10. srečanje ISPS Slovenija: Različni obrazi psihoze – od spektra do osebnosti Od 21. do 23. septembra 2012, hotel Kompas, Bled

21.09.2012

Program:     

Petek, 21. september 2012

 

12:30 – 13:45

Registracija in kava

 

13:45 – 14:00

Pozdrav udeležencem in uvod: Marjeta Blinc Pesek, predsednica ISPS Slovenija

 

14:00 – 14:45   

Slađana Štrkalj Ivezić: Percepcija kroničnosti in identitete pacienta kot ovira pri zdravljenju psihoze

 

14:45 – 15:30

Branka Restek Petrovič: 6-letne izkušnje s programom za prve psihotične epizode

 

15:30 – 16:00 

Odmor s kavo

 

16:00 – 17:00 

Bojana Avguštin Avčin: Psihoza in osebnost

17:00 – 17:45  

Satelitski simpozij: Krka

- Rok Tavčar: Spekter zdravljenja od psihoterapije do farmakoterapije

17:45 – 18:00

Odmor s kavo

 

18:00 – 19:30

Primeri v srednji skupini

- Breda Dolničar, Iris Kračun, Brane Kogovšek: Raznolikost terapevtov kot bogastvo skupine (Vodja: Nada Perovšek Šolinc)

- Ana Tkavc: Dolga pot sprejemanja diagnoze shizofrenija (Vodja: Jožica Petek)

- Janja Mihoci: Odhajanje iz terapevtske skupnosti – kako preteklost vpliva na prihodnost (Vodja: Predrag Jovanovič)

 

20:00 –      

Večerja

 

       

 

Sobota, 22. september 2012

 

9:00-19:00

Izlet z muzejskim vlakom do Mosta ob Soči in

velika skupina v prostorih Fundacije Poti miru v Posočju (vodi Vladislava Stamos)

opomba: velika skupina bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku – tuje govorečim udeležencem se bo sproti prevajalo

 
       

 

 

Nedelja, 23. september 2012

 

08:45 – 09:30

Satelitski simpozij: Eli Lilly

- Mirjana Radovanović: Vpliv osebnostnih lastnosti na potek zdravljenja psihoze

- Borut Škodlar: Osebnost in medikamentozno zdravljenje, Primer 1

- Anica Gorjanc Vitez: Osebnost in medikamentozno zdravljenje, Primer 2

 

09:30 – 11:00  

Ettore Jogan: Supervizija pri delu s psihozo – diskutant prof. Ivo Urlić

 

11:00 – 11:30

Odmor s kavo

 

11:30 – 12:30

John Gale, Terry Saftis: Duhovnost in psihoza - od neizgovorljivega do neopisljivega

12:30 – 13:30

Mark Agius: Ko ozdravitev postane realnost

13:30 – 14:30

Kosilo in zaključek srečanja

14:30 – 15:00 

Sestanek članov ISPS Slovenija

 

 


Glavna sponzorja srečanja sta Krka d.d. in Eli Lilly.

Kotizacija znaša 120 €, za člane društva ISPS 80 €, cena vključuje tudi sobotni izlet s kosilom. Članarina je 50 € in vključuje nižjo kotizacijo tudi na mednarodnih kongresih društva ISPS. Poleg tega pa vključuje tudi 3 izvode revije Psychosis.

Pasivnim udeležencem priporočamo, da si čimprej rezervirajo prenočišče v Hotelu Kompas na Bledu (http://www.kompashotel.com/). Aktivnim udeležencem prenočišče krije organizator srečanja.

Prijave na srečanje in dodatne informacije lahko dobite na tel. številki 01 428 84 06  ali 031 753 675 in na

e- mail naslovu: psih.ord.r@siol.net.

Srečanje je v postopku za pridobitev kreditnih točk pri Slovenskem zdravniškem društvu in Zdravniški zbornici Slovenije. 

 

PONUDBA ZA SPONZORJE